Kuran'ı herkes anladığı dilde okumalı. Sadece Arapça okuyun telkini verenler anlamamızı istemiyorlar. .