O gençler mağaraya sığındıkları zaman demişlerdi ki: Rabbimiz, katından bize bir rahmet ver ve işimizden bize doğruyu kolaylaştır.[Kehf,10] .