Senin Rabbin rahmet sahibi (ve) bağışlayıcıdır ... [Kehf Suresi, 58] #AyetBul .