Kim cihad (Allah yolunda mücadele) ederse, yalnızca kendi nefsi için cihad etmiş olur. Şüphesiz Allah, alemlerden müstağnidir. [Ankebut, 6] .