İman edip salih amellerde bulunanlar ise; Biz şüphesiz onların kötülüklerini örteceğiz ... [Ankebut Suresi, 7] #AyetBul .