Siz yerde ve gökte (Allah`ı) aciz bırakamazsınız. Sizin Allah`ın dışında veliniz yoktur, yardım edeniniz de yoktur. [Ankebut, 22] .