Mümin, eksiklik ve şer gibi görünen bir olayda bile, bundaki hikmetleri görmeye ve hayır yönlerini bulmaya çalışır. .