Güzel akıllı yetenekli bir insanla karşılaşan müminler, onun bu özelliklerinden zevk alırlar ama bunları Allah`ın yarattığını da unutmazlar. .