Onlar, Rablerine secde ederek ve kıyama durarak gecelerler. [Furkan Suresi, 64] .