Allahın hesabına kainata bakan adam her ne müşahede ederse ilimdir.Eğer gafletle esbab hesabına bakarsa,ilim zannettiği şey de cehil olur! .