Kuran`a karşı, kendilerince itirazlar getiren kimselerin iddialarının, önemli bir anlayış ve mantık bozukluğu içerdiği hemen görülür. .