Bediüzzaman; müteşabih ayetleri, ağacın yer altındaki köklerine benzetmekte, büyük bir lütuf olduğunu söylemektedir. [Bknz: Mektubat, 502] .