De ki: "Şüphesiz ben, Rabbime isyan edersem o büyük günün azabından korkarım." [Enam Suresi, 15] #AyetBul .