Gaybın anahtarları O`nun Katındadır, O`ndan başka hiç kimse gaybı bilmez ... [Enam Suresi, 59] .