O, karanın ve denizin karanlıklarından yolunuzu bulmanız için size yıldızları var edendir ... [Enam Suresi, 97] .