Bağnaz zihniyet müslümanlığı; kan akıtan, intikamcı, nefret kökenli bir din gibi gösteriyor. Halbuki İslam, merhamet ve sevgi dinidir. .