Deccaliyet insanları o kadar kuşkucu ve tedirgin bir hale getirmişki, en emin insanlar şaibeli, en şaibeli insanlar emin biliniyor. .