İbadetleri yaparken, ibadet olduğunun bilinciyle yapmak önemlidir, gelenek olarak değil... .