Müslümanlar bol sevap alsın diye, Allah Mehdiyet’i "40 yıl" gibi bir zamana yayıyor. Deccal’in ölümü "40 yıl" sürüyor. | #AdnanOktar .