Maddenin hakikatini bilen bir insanın zihninde dünya hayatının gerçeği, cennet, cehennem ve ahiret olağanüstü şekilde netleşir. .