An an yaratılıyoruz, sürekli yaratıyor Allah. Beynimizde her şey sürekli bir görüntü olarak yaratılıyor. .