Her müslüman Mehdi`nin gerçekleşen alametlerini müjdelemekle yükümlü. Mehdi alametleri tek tek çıkıyor. Saklayanlar vebal altındalar. .