Yüksek kültür düzeyine sahip bir insanın komünist olması çok zordur. https://t.co/lERdszcI54 .