Mehdiyet bendini aşmış sel gibidir. Hiçkimse, ama hiçkimse durduramaz. .