Mehdiyet’in anlattığı Kuran’daki İslam, Resulullah (sav)’in anlattığı İslam esastır. O olmadığında bağnazlığa yol açılmış olur. .