Bağnazlar, hayata düşmandır; neşeye, sevince, mutluluğa düşmandır .