Müslüman üstün bir ahlak sahibidir. Dünyevi, küçük olayların peşinde koşmadığı için, rahat, hoşgörülü ve bağışlayıcıdır. .