"... Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez..." (Bakara Suresi, 185) .