Ayrımcılık yapmadan Dünyadaki herkesi ALLAH'a İman etmeye çağırmak esastır .