#Masonluk, #Mehdiyet’in emrinde olan bir teşekküldür. https://t.co/rkQGhjX53E .