#İnsan eğitilirse imanlı olur. Din telkinle kaimdir. https://t.co/BzO8gxKYVG .