Kendini daha da geliştir, Kuran'ı ezberle, sabrını güçlendir, tevekkülünü arttır... https://t.co/60Mo7lMXLh .