Bitaraf olan bertaraf olur, Allah'ın yarattığına inanan açık ve net Allah yarattı der .