Sahte sevgiler, suni olduğu ve, menfaat karşılığında, hatır için gösterildiği anlaşılan bir nezaket gösterisinden ibarettir .