Allah, derin düşünmemizi ve Allah’ın yarattıklarını iyi değerlendirmemizi istiyor; o zaman gerçekleri fark edebiliriz. .