Günümüzün en büyük hastalıklarından biri de Fırsatçılık ve Çıkarcılıktır. .