Keskin, net, kararlı imanı Allah beğenir. Müslüman, şeytandan gelen vesveseyi kaale almaz. .