Kuran Ahlakında Kadın ve Erkeğin Ahlak Özellikleri Aynıdır .