Mehdiyet insanlara sevgi şefkat dürüstlük rahatlık hepsini verecektir İnsanlar özgür olacaklar,nasıl canları istiyorlarsa öyle yaşayacaklar .