Nefsin terbiye edilmesinde Allah’ın gösterdiği tek bir ölçü vardır; SAMİMİYET .