Peygamberimiz #HzMuhammed (sav) sadece kendisine vahyolunana uymuştur. .