Kuran ahlakına sahip insanlar ise birbirlerine Allah'ın birer kulu olarak değer verirler. .