O gençler mağaraya sığındıkları zaman, demişlerdi ki: Rabbimiz, katından bizebir rahmet ver ve işimizden bize doğruyu kolaylaştır .