Bağnaz zihniyetin temelinde dinsizlik vardır.Kuranın tarif ettiği ahlakın ve yaşam şeklinin tam tersini savunur. Bağnazlık büyük tehlikedir .