"Ona kitabı, hikmeti, Tevratı ve İncili öğretecek." (AL-İ İMRAN SURESİ / 48) .