Hz Muhammed (sav) Huneyn Savaşından sonra 24 bin deve, 40 bin davar, 4 bin okiye gümüş ganimet elde ediyor, bunlar yazılı belgeli. .