İslama göre dini konularda zorlama yapılamaz, kişi baskı yoluyla dini uygulamaya yönlendirilemez. Laiklik de bunu sağlar. .