Evrende hiçbir ses ve görüntü kaybolmaz,dijital kodlar gibi kaydedilmiştir. Canlı cansız her varlığın kaderleri de bu yazılımın içindedir .