İnsanlar evlenecekleri insanın boyuna posuna, malına bakıyor. Derinliğine, aklına, imanına bakmıyor. O zaman insan ölü bir dünyada yaşar .