Yerin, göğün, zamanın, dağların, kuşların, insanların Bir Sahibi var. Bunu yok saymak, sonu felaket olacak bir kandırmacaya düşmek olur. .